Πως να μειώσετε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας!

Πτώση 40% σημείωσαν τα τιμολόγια του κλάδου κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δεκατρείς χαρακτηριστικές περιπτώσεις που μπορείτε να κερδίσετε εκπτώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Κατά περίπου 40% έχουν μειωθεί τα τιμολόγια του κλάδου αυτοκινήτων την τελευταία τετραετία, γεγονός που αποδίδεται σε δύο κυρίως παράγοντες:

 

Πρώτον, στο ότι η οικονομική ύφεση περιόρισε τις οδικές μετακινήσεις, άρα και τα ατυχήματα στους δρόμους, μειώνοντας έτσι τις δαπάνες των ασφαλιστικών εταιρειών. Το όφελος αυτό, μέσω του ανταγωνισμού, μεταφέρθηκε στον τελικό καταναλωτή και δεύτερον, στον πόλεμο τιμών που χαρακτηρίζει την αγορά, λόγω και της δραστηριοποίησης των λεγόμενων ΕΠΥ (εταιρείες Ελεύθ. Παροχής Υπηρεσιών).

Δεν είναι τυχαίο ότι η πτώση των ασφαλίστρων αρκετών εταιρειών είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να υπάρχει έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο γίνονται... πωλήσεις κάτω του κόστους, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον κλάδο και τους ασφαλισμένους γενικότερα.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν προσφέρουν ενιαίες τιμές για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά αντίθετα τα τιμολόγιά τους είναι παραμετροποιημένα, δηλαδή επηρεάζονται από μια σειρά ειδικών χαρακτηριστικών κάθε πελάτη.


Κάθε πελάτης λοιπόν μπορεί να διεκδικήσει σειρά εκπτώσεων στο τιμολόγιό του, συνήθως με τη συνδρομή ενός ικανού ασφαλιστικού συμβούλου.

 

Μερικές λοιπόν από τις περιπτώσεις εκπτώσεων που προσφέρονται σε αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι παρακάτω:

 

1. Όταν ένα νοικοκυριό έχει ασφαλίσει στην ίδια εταιρεία περισσότερα από ένα αυτοκίνητα.

2. Όταν η ασφάλεια αυτοκινήτου συνδυάζεται είτε με πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας, είτε με συμβόλαιο κάλυψης υγείας στην ίδια εταιρεία.

3. Όταν ασφαλίζεται καινούριο αυτοκίνητο με πλήρη κάλυψη.

4. Έκπτωση πιστότητας και ασφαλούς οδήγησης. Άλλες εταιρείες μετά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης χωρίς ατύχημα και άλλες από τον δεύτερο (πάλι χωρίς ατύχημα) αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγια προς τα κάτω.

5. Το κόστος του ασφαλιστηρίου κλοπής περιορίζεται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο διαθέτει συναγερμό.

6. Οφέλη που αποκομίζει ο οδηγός όταν η πληρωμή ασφαλίστρου γίνεται μέσα από τη χρέωση συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας.

7. Χαμηλότερες τιμές όταν το αυτοκίνητο οδηγείται αποκλειστικά από έναν συγκεκριμένο οδηγό.

8. Μειωμένες τιμές προσφέρονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως σε υπαλλήλους του δημοσίου και των ΔΕΚΟ.

9. Ορισμένες εταιρείες υιοθετούν στοχευμένες ήπιες τιμολογιακές εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων (ιδίως εκείνων που δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση, όπως π.χ. πλήρης οδική βοήθεια, παροχή ιατρικών συμβουλών, θραύση κρυστάλλων).

10. Η έκπτωση που προσφέρουν ορισμένες εταιρείες γίνεται μεγαλύτερη όταν τα συμβόλαια είναι ετήσιας διάρκειας και όχι τρίμηνης ή εξάμηνης.

11. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν καλύτερα τιμολόγια σε συγκεκριμένες μάρκες και σε συγκεκριμένες ηλικίες αυτοκινήτων.

12. Αξιοσημείωτο ρόλο για την τιμολόγηση παίζει και η περιοχή κατοικίας του ασφαλισμένου, όπου π.χ. οι κάτοικοι της Αθήνας πληρώνουν μεγαλύτερα ασφάλιστρα από αυτούς της επαρχίας (μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων στην πρωτεύουσα). Κάποιες εταιρείες λοιπόν προχώρησαν αρχικά σε εκπτώσεις στους κατοίκους της επαρχίας, ενώ κάποιες άλλες έρχονται σε δεύτερη φάση να περιορίσουν και τις τιμές των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

13. Κίνητρα σε οδηγούς που δέχονται να επισκευάζεται το όχημά τους σε συνεργεία που είναι συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία. Σχετικά κίνητρα μπορεί να είναι μια έκπτωση στο τιμολόγιο, ή/και η επισκευή του οχήματος χωρίς την εκταμίευση χρημάτων.

 

 

 

Αναδημοσίευση από euro2day

29/5/2018