ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Cart
Cart (0)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

1. Κάλυψη 3 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου


2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο

 

3. Κάλυψη στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

 

4. Κάλυψη εάν το όχημα δεν είναι ικανό να αυτοκινηθεί από:

- Ατύχημα

- Μηχανική Βλάβη

- Βλάβη Ελαστικού

- Έλλειψη Καυσίμου

Το όχημα θα μεταφερθεί έως 100χλμ από το σημείο ακινητοποίησής του. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανώτατο όριο κόστους, ενώ στο εξωτερικό ισχύει τοόριο των 500€.

 

5. Έξοδα διανυκτέρευσης του οδηγού στον τόπο επισκευής του, σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί και δεν μπορεί να επισκευασθεί αυθημερόν . Η κάλυψη της παραμονής σε ξενοδοχείο ενεργοποιείται όταν το όχημα ακινητοποιηθεί τουλάχιστον 100 χλμ από την έδρα του οχήματος. Τα έξοδα διανυκτέρευσης έχουν μέγιστο ημερήσιο όριο τα 50€ στην Ελλάδα και 70€ στο εξωτερικό, με μέγιστη διάρκεια τις 3 ημέρες

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ (για ΦΙΧ και ΦΔΧ)

Όταν η επισκευή του οχήματος απαιτεί τουλάχιστον 2 ημέρες και το όχημα ακινητοποιήθηκε 100 χλμ από την έδρα του, τότε καλύτεται η μεταφόρτωση φορτίου έως του κόστους των 500€.

 

7. ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ των ΕΠΙΒΑΤΩΝ (για ΛΑΩΦΟΡΕΙΑ)

Όταν το όχημα ακινητοποιείται 100 χλμ από την έδρα του, τότε καλύτεται η μετεπιοβίβαση των απιβατών έως του κόστους των 300€.

 

οδικη europ assistance basic

  

  

Επικοινωνία - UNG Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετε βλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε: