Επικοινωνία - ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Οδική Βοήθεια

Εάν έχετε βλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε:  11555

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:  210-3000740

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Συνοπτικά)

1. Κάλυψη 72 ώρες μετά την έκδοση του συμβολαίου
2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο
3. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
4. Μία μεταφορά ανά βλάβη:

  • Σε πλησιέστερο συνεργείο εάν η βλάβη επισκευάζεται άμεσα

  • Μεταφορά στον τόπο κατοικίας που είναι δηλωμένος στο συμβόλαιο, εάν η βλάβη δεν επισκευάζεται άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσει ο πελάτης την μεταφορά σε συνεργείο επιλογής του πλησίον του τόπου κατοικίας του και η μεταφορά θα γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών

5. Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο εντός Ελλάδος.

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Συνοπτικά)

1. Κάλυψη 72 ώρες μετά την έκδοση του συμβολαίου
2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο
3. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
4. Μία μεταφορά ανά βλάβη:

  • Σε πλησιέστερο συνεργείο εάν η βλάβη επισκευάζεται άμεσα

  • Μεταφορά στον τόπο κατοικίας που είναι δηλωμένος στο συμβόλαιο, εάν η βλάβη δεν επισκευάζεται άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσει ο πελάτης την μεταφορά σε συνεργείο επιλογής του πλησίον του τόπου κατοικίας του και η μεταφορά θα γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών

5. Επαναπατρισμός εντός 15 ημερών του οχήματος από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, σε περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στον τόπο του ατυχήματος.

6. Παροχή εξόδων έως 150€ για μετάβαση του οχηγού στον τελικό προορισμό του, ή για διανυκτέρευση στον τόπο του ατυχήματος.