ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Συνοπτικά)

1. Έναρξη 2 ημέρες ύστερα από την έκδοση του συμβολαίου
2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο της έναρξης
3. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη σε πλησιέστερο συνεργείο ή στον τόπο κατοικίας, ή στον τόπο προορισμού (εφόσον βρισκόταν σε ταξίδι) εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
- Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης σε περίπτωση επισκευής στον τόπο ακινητοποίησης, εάν η βλάβη προέκυψε εκτός του Νομού του τόπου κατοικίας
- Κάλυψη εξόδων μεταφοράς επιβατών στην κατοικία ή στον τόπο προορισμού, σε περίπτωση μη επισκευής στον τόπο ακινητοποίησης
- Μεταφορά σε πρατήριο βενζίνης, σε περίπτωση έλλεψης καυσίμων
- Βοήθεια σε περίπτωση απώλειας κλειδιών
4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη στο πλησιέστερο συνεργείο
- Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση που δεν επισκευάζεται αυθημερόν
- Επαναπατρισμός οχήματος αν δεν επισκευάζεται εντός 3 εργάσιμων ημερών
- Έξοδα επιστροφής επιβατών σε περίπτωση επαναπατρισμού του οχήματος
5. Κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, και σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού
6. Υγειονομική μεταφορά εάν χρειστεί, σε περίπτωση ατυχήματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
7. Υγειονομικός επαναπατρισμός στον τόπο κατοικίας
8. Έξοδα μεταφοράς και διαμονής συγγενούς προσώπου, σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα άνω των 5 ημερών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
9. Νομική Προστασία για αποφυγή φυλάκισης στο εξωτερικό
10. Εγγύηση αποφυλάκισης στο εξωτερικό

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

  

  

Επικοινωνία - INTER PARTNER Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετ εβλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε: