ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Cart
Cart (0)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ  (Συνοπτικά)

1. Έναρξη 2 ημέρες ύστερα από την έκδοση του συμβολαίου.
2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο
3. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
4. Μία μεταφορά ανά βλάβη σε:
- Μεταφορά σε τοπικό συνεργείο, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
- Μεταφορά στον τόπο κατοικίας, εάν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες (για βλάβη εκτός νομού κατοικίας)
5. Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης έως 75€, εάν η βλάβη προέκυψε σε απόσταση άνω τον 60 χλμ από τον τόπο κατοικίας
6. Κάλυψη εξόδων έως 100€ για μεταφορά των επιβατών του οχήματος στον προορισμό ή στον τόπο κατοικίας, για βλάβες άνω τον 60 χλμ ως ανωτέρω
7. Κάλυψη έως 100€ για ενοικίαση οχήματος, σε περίπτωση ακινητοποίησης από ατύχημα
8. Βοήθεια σε περίπτωση απώλειας κλειδιών
9. Βοήθεια σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων
10. Κάλυψη σε όλη την Ελλάδα
11. Εξυπηρέτηση στην ηπειρωτική Ευρώπη (εκτός της Αλβανίας)
12. Έως 150€ για επί τόπου αποκατάσταση ή ρυμούλκηση στο εξωτερικό
13. Επαναπατρισμός από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν επισκευάζεται εντός 5 ημερών
14. Επαναπατρισμός επιβαινόντων από το εξωτερικό, έως 300€
15. Αεροπορικό εισητήριο για παραλαβή του οχήματος από το εξωτερικό, εάν ο οδηγός επέστρεψε στην Ελλάδα

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

  

  

Επικοινωνία - INTERAMERICAN Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετε βλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε:

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ  (Συνοπτικά)

Έχει ότι και το συμβόλαιο οδικής βοήθειας της INTERAMERICAN (πακέτο Victory), και πρέχει επιπλέον:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ETU

1. Κεφάλαιο κάλυψης 1.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση και στο σύνολο για τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

2. Ισχύς της κάλυψης για αστικά και ποινικά δικαστήρια.

3. Έκταση της κάλυψης και σε συμβάντα που έχουν προκύψει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

4. Παροχή  βοήθειας διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για ποινική ευθύνη που σχετίζεται με τροχαίο ατύχημα που έχει προκύψει στο εξωτερικό.