ΚΑΛΥΨΕΙΣ  (Συνοπτικά)

1. Έναρξη 2 ημέρες ύστερα από την έκδοση του συμβολαίου.
2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο
3. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
4. Μία μεταφορά ανά βλάβη σε:
- Μεταφορά σε τοπικό συνεργείο, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
- Μεταφορά στον τόπο κατοικίας, εάν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες (για βλάβη εκτός νομού κατοικίας)
5. Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης έως 75€, εάν η βλάβη προέκυψε σε απόσταση άνω τον 60 χλμ από τον τόπο κατοικίας
6. Κάλυψη εξόδων έως 100€ για μεταφορά των επιβατών του οχήματος στον προορισμό ή στον τόπο κατοικίας, για βλάβες άνω τον 60 χλμ ως ανωτέρω
7. Κάλυψη έως 100€ για ενοικίαση οχήματος, σε περίπτωση ακινητοποίησης από ατύχημα
8. Βοήθεια σε περίπτωση απώλειας κλειδιών
9. Βοήθεια σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων
10. Κάλυψη σε όλη την Ελλάδα
11. Εξυπηρέτηση στην ηπειρωτική Ευρώπη (εκτός της Αλβανίας)
12. Έως 150€ για επί τόπου αποκατάσταση ή ρυμούλκηση στο εξωτερικό
13. Επαναπατρισμός από το εξωτερικό σε περίπτωση που δεν επισκευάζεται εντός 5 ημερών
14. Επαναπατρισμός επιβαινόντων από το εξωτερικό, έως 300€
15. Αεροπορικό εισητήριο για παραλαβή του οχήματος από το εξωτερικό, εάν ο οδηγός επέστρεψε στην Ελλάδα

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

  

  

Επικοινωνία - INTERAMERICAN Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετ εβλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Συνοπτικά)

ΦΙΧ & ΦΔΧ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 τοννων 
1. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
2. Μία μεταφορά ανά βλάβη σε κοντινο συνεργείο, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
3. Κάλυψη εξόδων για μεταφόρτωση φορτίου, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
5. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου από το εξωτερικό, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
6. Αποζημίωση απώλειας αποσκευής ασφαλισμένου
7. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενειας
8. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό
9. Εγγύηση εξόδων νοσηλείας
10. Εισητήριο με επιστροφή συγγενή του παθόντα, στον τόπο νοσηλείας
11. Έξοδα ξενοδοχείου συγγενή, στον τόπο νοσηλείας
12. Κάλυψη μεταφοράς σορού
13. Εισητήριο για αντικατάσταση οδηγού
 
 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
2. Μία μεταφορά ανά βλάβη σε κοντινο συνεργείο, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
3. Έξοδα για μετάβαση των επιβατών σε άλλο όχημα, αν δεν επισκευάζεται επί τόπου
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
5. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου από το εξωτερικό, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
6. Αποζημίωση απώλειας αποσκευής ασφαλισμένου
7. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενειας
8. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό
9. Εγγύηση εξόδων νοσηλείας
10. Εισητήριο με επιστροφή συγγενή του παθόντα, στον τόπο νοσηλείας
11. Έξοδα ξενοδοχείου συγγενή, στον τόπο νοσηλείας
12. Κάλυψη μεταφοράς σορού
13. Εισητήριο για αντικατάσταση οδηγού

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ