Επικοινωνία - EUROP ASSISTANCE Οδική Βοήθεια

Εάν έχετε βλάβη και θέλετε να εξυπηρ ετηθείτε:  210-3497080

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:  210-3000740

οδικη europ assistance basic

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - BASIC (Συνοπτικά)

 

1. Κάλυψη 5 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου


2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο

 

3. Κάλυψη σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (όπως υποχρεώνει ο Νόμος), καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεούται η Εταιρία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.
 

4. Κάλυψη εάν το όχημα δεν είναι ικανό να κινηθεί από:

- Ατύχημα

- Μηχανική Βλάβη

- Βλάβη Ελαστικού

- Απώλεια, φθορά, ή κλείδωμα στο όχημα των κλειδιών

- Έλλειψη Καυσίμου


5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Μόνο στην ΕΛΛΑΔΑ)
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη εντός του νομού ακινητοποίησης, ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου.

(ο επαναπατρισμός στον τόπο κατοικίας, δεν ισχύει για μοτοσυκλέτες κάτω των 400cc)

οδικη europ assistance plus

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - PLUS (Συνοπτικά)

 

 

Καλύπτει ότι και το πακέτο BASIC,

και παρέχει επιπλέον:

 

1)  Μεταφορά σε συνεργείο επιλογής του ασφαλιζόμενου, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ επιθυμεί.

(ο επαναπατρισμός στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου, δεν ισχύει για μοτος κάτω των 500cc)

 

2) Κάλυψη και στην ηπειρωτική ΕΥΡΩΠΗ

(εκτός Αλβανίας)

 

3) Έξοδα επιστροφής των επιβατών του οχήματος στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
 

4) Έξοδα για ταξί από το το σημείο του συμβάντος μέχρι τον πλησιέστερο σταθμό μέσων μεταφοράς.

 

5) Έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των συνεπιβατών του οχήματος, στον τόπο επισκευής του.
 

οδικη europ assistance full

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - FULL PACK (Συνοπτικά)

 

 

Καλύπτει ότι και το πακέτο Plus,

και παρέχει επιπλέον:

 

- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή χρήση ΤΑΧΙ (εναλλακτικά των ανωτέρω 2 καλύψεων)
- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ σε περίπτωση υποστεί βλάβη ή φθορεί