ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Cart
Cart (0)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - BASIC (Συνοπτικά)

 

1. Κάλυψη 5 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου


2. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο

 

3. Κάλυψη σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (όπως υποχρεώνει ο Νόμος), καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεούται η Εταιρία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.
 

4. Κάλυψη εάν το όχημα δεν είναι ικανό να αυτοκινηθεί από:

- Ατύχημα

- Μηχανική Βλάβη

- Βλάβη Ελαστικού

- Απώλεια, φθορά, ή κλείδωμα στο όχημα των κλειδιών

- Έλλειψη Καυσίμου


5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ (Μόνο στην ΕΛΛΑΔΑ)
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη εντός του νομού ακινητοποίησης, ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου.

(ο επαναπατρισμός στον τόπο κατοικίας, δεν ισχύει για μοτοσυκλέτες κάτω των 400cc)

οδικη europ assistance basic

  

  

Επικοινωνία - EUROP ASSISTANCE Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετε βλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε:

οδικη europ assistance plus

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - PLUS (Συνοπτικά)

 

 

Καλύπτει ότι και το πακέτο BASIC, και παρέχει επιπλέον:

 

1)  Μεταφορά σε συνεργείο επιλογής του ασφαλιζόμενου, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ επιθυμεί.

(ο επαναπατρισμός στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου, δεν ισχύει για μοτοσυκλέτες κάτω των 500cc)

 

2) Κάλυψη και στην ηπειρωτική ΕΥΡΩΠΗ (εκτός Αλβανίας)

 

3) Έξοδα επιστροφής των επιβατών του οχήματος στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
 

4) Έξοδα για ταξί από το το σημείο του συμβάντος μέχρι τον πλησιέστερο σταθμό μέσων μεταφοράς.

 

5) Έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισµένου και των συνεπιβατών του οχήματος, στον τόπο επισκευής του.
 

οδικη europ assistance full

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - FULL PACK (Συνοπτικά)

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

 

1. Κάλυψη 2 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου για επιτόπου επισκευή και τοπική ρυμούλκηση


2. Κάλυψη 7 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου για επαναπατρισμό οχήματος στον τόπο κατοικίας


3. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο της έναρξης

 

4. Κάλυψη σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά (όπως υποχρεώνει ο Νόμος), καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεούται η Εταιρία, αλλά διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης.

 

5. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός της Αλβανίας


ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη σε πλησιέστερο συνεργείο ή ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου.

- Κάλυψη εξόδων επιστροφής επιβατών σε περίπτωση επαναπατρισμού οχήματος, με βλάβη ανώ των 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας
- Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης σε περίπτωση επισκευής στον τόπο ακινητοποίησης, εάν η βλάβη προέκυψε σε απόσταση άνω τον 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας
- Εισητήριο για την ανάκτηση του οχήματος μετά την επισκευή
- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή χρήση ΤΑΧΙ (εναλλακτικά των ανωτέρω 2 καλύψεων)
- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς

 

5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΕΥΡΩΠΗ)
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μεταφορά στον πλησιέστερο τόπο επισκευής όπου δεν είναι εφικτή η επί τόπου επισκευή
- Επαναπατρισμός στον τόπο κατοικίας, αν δεν επισκευάζεται αντός 5 ημερών (εκτός μοτοσυκλετών)