ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΑΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ (Συνοπτικά)

1. Κάλυψη 2 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου για επιτόπου επισκευή και τοπική ρυμούλκηση
2. Κάλυψη 7 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου για επαναπατρισμό οχήματος στον τόπο κατοικίας
3. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο της έναρξης
4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη σε πλησιέστερο συνεργείο ή στον τόπο κατοικίας, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μεταφορά στον πλησιέστερο τόπο επισκευής όπου δεν είναι εφικτή η επί τόπου επισκευή
- Επαναπατρισμός στον τόπο κατοικίας, αν δεν επισκευάζεται αντός 5 ημερών (εκτός μοτοσυκλετών)
6. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά
7. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός της Αλβανίας
8. Κάλυψη εξόδων επιστροφής επιβατών, εάν το όχημα δεν επισκευάζεται εντός της επόμενης ημέρας από την βλάβη
9. Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης εάν η βλάβη προέκυψε σε απόσταση άνω τον 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας
10. Εισητήριο για την του ανάκτηση οχήματος μετά την επισκευή
11. Παροχή χρηματικής εγγύησης στο εξωτερικό, για νομικές διαδικασίες

 

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

  

  

Επικοινωνία - EUROP ASSISTANCE Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετ εβλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - FULL PACK (Συνοπτικά)

1. Κάλυψη 2 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου για επιτόπου επισκευή και τοπική ρυμούλκηση
2. Κάλυψη 7 ημέρες μετά την έκδοση του συμβολαίου για επαναπατρισμό οχήματος στον τόπο κατοικίας
3. Τηλεφωνικό Κέντρο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο της έναρξης
4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μία μεταφορά ανά βλάβη σε πλησιέστερο συνεργείο ή ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου (εκτός μοτοσυκλετών)
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
- Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
- Μεταφορά στον πλησιέστερο τόπο επισκευής όπου δεν είναι εφικτή η επί τόπου επισκευή
- Επαναπατρισμός στον τόπο κατοικίας, αν δεν επισκευάζεται αντός 5 ημερών (εκτός μοτοσυκλετών)
6. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά
7. Κάλυψη σε όλη την Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός της Αλβανίας
8. Κάλυψη εξόδων επιστροφής επιβατών σε περίπτωση επαναπατρισμού οχήματος, με βλάβη ανώ των 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας
9. Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης σε περίπτωση επισκευής στον τόπο ακινητοποίησης, εάν η βλάβη προέκυψε σε απόσταση άνω τον 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας
10. Εισητήριο για την ανάκτηση του οχήματος μετά την επισκευή
11. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή χρήση ΤΑΧΙ (εναλλακτικά των ανωτέρω 2 καλύψεων)
12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ