ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

  

  

Επικοινωνία - INTERAMERICAN Οδική Βοήθεια

Για να κάνετε συμβόλαιο Οδικής:

Εάν έχετε βλάβη και θέλετε να εξυπηρετηθείτε:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Συνοπτικά)

ΦΙΧ & ΦΔΧ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 τοννων 
1. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
2. Μία μεταφορά ανά βλάβη σε κοντινο συνεργείο, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
3. Κάλυψη εξόδων για μεταφόρτωση φορτίου, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
5. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου από το εξωτερικό, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
6. Αποζημίωση απώλειας αποσκευής ασφαλισμένου
7. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενειας
8. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό
9. Εγγύηση εξόδων νοσηλείας
10. Εισητήριο με επιστροφή συγγενή του παθόντα, στον τόπο νοσηλείας
11. Έξοδα ξενοδοχείου συγγενή, στον τόπο νοσηλείας
12. Κάλυψη μεταφοράς σορού
13. Εισητήριο για αντικατάσταση οδηγού
 
 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1. Επί τόπου επισκευή εάν είναι εφικτό
2. Μία μεταφορά ανά βλάβη σε κοντινο συνεργείο, εάν δεν επισκευάζεται επί τόπου
3. Έξοδα για μετάβαση των επιβατών σε άλλο όχημα, αν δεν επισκευάζεται επί τόπου
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
5. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου από το εξωτερικό, αν δεν επισκευάζεται σε 2 ημέρες
6. Αποζημίωση απώλειας αποσκευής ασφαλισμένου
7. Έξοδα επιστροφής ασφαλισμένου, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενειας
8. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό
9. Εγγύηση εξόδων νοσηλείας
10. Εισητήριο με επιστροφή συγγενή του παθόντα, στον τόπο νοσηλείας
11. Έξοδα ξενοδοχείου συγγενή, στον τόπο νοσηλείας
12. Κάλυψη μεταφοράς σορού
13. Εισητήριο για αντικατάσταση οδηγού

 

ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ
ασφαλεια λεωφορειου αλληλασφαλιστικοσ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ  (Συνοπτικά)

Έχει ότι και το συμβόλαιο οδικής βοήθειας της INTERAMERICAN (πακέτο Victory), και παρέχει επιπλέον:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ETU

1. Κεφάλαιο κάλυψης 1.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση και στο σύνολο για τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

2. Ισχύς της κάλυψης για αστικά και ποινικά δικαστήρια.

3. Έκταση της κάλυψης και σε συμβάντα που έχουν προκύψει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

4. Παροχή  βοήθειας διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για ποινική ευθύνη που σχετίζεται με τροχαίο ατύχημα που έχει προκύψει στο εξωτερικό.