Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιστρατευθεί πλέον σε πολλούς τομείς του ελληνικού κράτους. Ένας από αυτούς είναι η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων για την διαπίστωση των ανασφάλιστων οχημάτων. Η διασταύρωση γίνεται βάσει των στοιχείων των τελών κυκλοφορίας και των κατατεθημένων πινακίδων κυκλοφορίας από τα αρμόδια υπουργεία, σε σύγκριση με τα στοιχεία του συνόλου των ασφαλιστικών εταιρειών για τα ασφαλισμένα οχήματα.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμη και αν δεν κυκλοφορείτε το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει είτε να το ασφαλίσετε, είτε να καταθέσετε τις πινακίδες.

 

Η διαπίστωση της παράβασης για ανασφάλιστο όχημα δεν γίνεται μόνο από την τροχαία, αλλά μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε να ασφαλίσετε το όχημά σας εντός 30 ημερών. Εάν δεν ασφαλιστείτε εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, τότε θα επιληφθεί επί του θέματος η τροχαία και θα κληθείτε να παραλάβετε το πρόστιμο από αυτήν.

 

Το πρόστιμο για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέρχεται στο ποσό των 500€ για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και  250€ για τα δίκυκλα, ενώ υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων για ένα χρόνο.

 

Η πρόκληση δε ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα, επιφέρει αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία χρόνια.